Çağrı HAYDİ BİRLİKTE SOKAĞA!

18 Eylül Cumartesi saat 14’de Washingtonplatz

Berlin Ana Garı (Hauptbahnhof – Washingtonplatz)’dan 

Kızıl Belediye Binasına (Rotes Rathaus)

YÜRÜYÜŞ

– Özel yerine kamusal: Özelleştirmeye karşı yeniden kamulaştırma için!

-Tasarruf yerine yatırım: Kamusal alanın geliştirilmesi için!

-Sağlık, su, ikamet, eğitim ve kamu taşımacılığında kazanca hayır!

Özel yerine kamusal:

Özelleştirmeye karşı yeniden kamulaştırma!

Tasarruf yerine yatırım:

Kamusal alanın geliştirilmesi!

Sağlık, su, ikamet, eğitim ve kamu taşımadan kazanca hayır!

Yaşamsal alanların özelleştirilmesi ve yeni liberal politikanın tasarruf yaptırımlarının iflası dramatik sonuçlar doğurdu:

-Hastaneler kapatılıyor.

-Yeterince okul binası yok ve olanlar da dökülmüş halde.

-Bakım ve sağlık alanıyla birlikte eğitim ve sosyal alanda da büyük bir personel açığı yaşanmaktadır. 

-Kiraların yüksekliği şehrimizi yaşanmaz kılmaktadır.

-Berlin Sular İdaresi kazanç peşinde koşarak kentimizin akciğeri olan yeşil

alanlara yatırım yapmamaktadır. 

-Yoksulluk artıyor.

Aktivistler yıllardır kamusal alanın güvencesi için şirketlerin yeniden kamulaştırılması, kamu taşımacılığının herkese ulaşabilir halde kalması, el altından sürdürülen okul binalarının özelleştirmesi ve sadece kar etmeye yönelik olmayan bir sağlık sistemi için uğraş vermektedir. Özelleştirmeler durdurulmalı ve önemli alanlar yeniden kamuya geri verilmelidir. Kamu taşımacılığının acilen geliştirlmesi şehir içi S-Bahn raylı banliyö taşımacılığının özelleştirilmeyerek kamu hizmetinde kalmasına bağlıdır. Kar odaklı yaptırımlar geleceğe yönelik ödenilebilir şehir taşımacılığı yatırımlarına engel olmaktadır.

Özel işletmeler son yıllarda kendine kamusal alanda daha fazla yer edinmeye başladı ve böylelikle karar mekanizmalarında söz hakkına engel olmaktalar. Kamu kurumları dahi maaşları düşürerek eyalet bütçesindeki kar dağıtımına yönlenmekte. Buna son verilmesi ve kamu işletmelerinde demokratik karar mekanizmalarının olabildiğince geliştirilmesi gerekmektedir. Kamu sektörü herkesin refahına odaklanmak zorundadır.

Kiralar konusundaki politik hareketlenmeler insanların ödenebilir konutlara ihtiyaç duyduğunu ve bunun kamusallaşmayla mümkün olduğunu göstermektedir.’Deutsche Wohnen &Co adlı emlak devinin mallarına el konsun’ kampanyasına verilen 340.000’den fazla imza bu talebin toplumda nasıl bir destek bulduğunun kanıtıdır. Toplumun kararlılığına karşı açılacak bir kampanyayla mücadele etmek durumunda kalacağımız aöıktır.

Pandemi, hastaneler, bakım evleri ve ev bakımı gibi sağlık sektörünün diğer alanlarındaki çalışma şartlarını da zorlaştırdı. Sağlık çalışanları haklı olarak kötü iş koşulları ve eşit iş şartlarında kamu hizmetinde olsalar dahi SPD-Yeşiller ve Sol Parti eyalet hükümetinin eseri olan farklı iş sözleşmerine karşı direniyor. Sağlık çalışanlarının daha fazla personel ve herkes için geçerli kamu iş sözleşmeleri mücadelelerinde desteğe ihtiyacı var.

Öğretmenler, Berlin hastane çalışanlarının personel istihdamı mücadelesini kendilerine örnek alarak, daha küçük sınıflarda daha fazla personel talep ediyorlar. Ayrıca veliler de okullarda öğrencilerin ve çalışanların öğrenim ve çalışma koşullarının daha iyi olması için uğraşmaktadırlar. 

Sağlık, eğitim, altyapı ve sosyal alanda milyarlarca yatırım gerekiyor. Bu, işletmelerin ve mülk sahiperinin devasa varsıllığının daha yüksek vergilendirilmesi, vergi kaçırma olanaklarının önlenmesi ve vergi eşiğinin düşürülmesiyle mümkündür. Para, karın yüksek olduğu, çoğunluğun yoksulluk ve mülksüzlüğünün kaynağı olan yerden gelmelidir: Milyarder ve mültimilyarderlerden!

Başarıya ulaşabilecek ortak mücadele için sosyal hereketlerin sendika güçleriyle birleşmesi vaygeçilmez bir olgudur. 

26 Eylül sonrasında yürürlüğe girmesi beklenen tasarruf paketleri daha şimdiden teker teker karşımıza çıkarılmaktadır. Bunlara karşı birlikte direnmeliyiz! Hedeflerimiz doğrultusunda sürdürdüğümüz mücadelenin seçimlerden sonra da devam edeceği açıktır.

Özelleştirmeye karşı, daha iyi bir eğitim veya daha fazla bakım elemanı için çalışma sürdürenler, kira aktivistleri ya da sendkacılar, birlikte hareket etmek ve mücadelede yer almak durumundayız. İşte bunun için 18 Eylülde birlikte sokağa çıkıyoruz. 

Çağrıyı imzalamak istiyor musunuz?

İsim veya organizasyon

Kişi veya organizasyon tarifi

E-Mail (açıklanmayacaktır)

Gerektiğinde imzanın geçerliliğini e-mail adresi özerinden kontrol edeceğiz.

ggf. kontrollieren wir die Echtheit der Unterzeichnung über diese Emailadresse.
Consent Management Platform von Real Cookie Banner